Våra olika program

Läs mer information om respektive program genom att ladda ner informationsblad nedan.

Företagsprogrammet

Att skapa och implementera ett program med ett antal företag och organisationer som samverkar och görs delaktiga i elevernas skolarbete. Nytta: öka motivationen och lärandet för eleverna, bidra till att utveckla morgondagens arbetsplatser/möta brister i kompetensförsörjning.

Visa programblad

Familjeprogrammet

Familjerna till eleverna i 4-5:an paras ihop med en annan familj i en annan del av Göteborg med omnejd. Vi bildar sk ’kompisfamiljer’ Tanken är att vi är med vid ett uppstartsmöte där familjerna tillsammans kommer planera för aktiviteter de kan göra tillsammans.

Visa programblad

Klassutbytesprogrammet

Varje klass får en ”kompisklass” i en annan stadsdel/närliggande kommun som gör studiebesök hos varandra, gör gemensamma aktiviteter etc. Nytta: bygger relationer och nätverk, minskar rädslor och okunskap och ger en grund för fortsatt integration. Och inte minst: nya vänner!

Visa programblad

Kontakta oss

Skriv ett meddelande via formuläret eller genom att maila oss direkt på info@ettstegpavagen.org

Skicka ett mail

info@ettstegpavagen.org

Kontakta oss